JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEK

A tiszta széntechnológia alkalmazásának horizontális hatása, hogy a Közép-Európai régiójelentős szénbányászattal és szénalapú energiatermeléssel rendelkező országai érdekeltek lehetnek közös fejlesztési programokban. Az EU Horizont 2020 kutatási programjaiban is nagy hangsúlyt kapnak a tiszta energia- és a tiszta széntechnológiák. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő pályázati források felkutatásában, a meglévő forráslehetőségek kihasználására.

A legalapvetőbb stratégiai célkitűzésünk, hogy a szén helyi feldolgozására megteremtsük a hazai piacot. Komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy egy kisebb külszíni szénbánya nyílhasson Nagymányok mellett, a mintegy 2,3 millió tonna szénvagyonra alapozva. Elvi lehetőség van bizonyos anyagok, például ritkaföldfémek leválasztására is. Mód nyílik a biomassza és hulladékok szénnel való együttes elgázosítására, valamint a szintézisgáz hidrogénjén túlmenően, a megújuló és atomerőmű völgyáramaival termelt hidrogén bevonására, továbbá a bánya levegőztető metánjának hasznosítására is. Ehhez az szükséges, hogy megismertessük és rendszerbe állíttassuk és adaptáltassuk a világban máshol már alkalmazott, különböző korszerű, környezetkímélő szénfeldolgozási technológiáikat (pl. tiszta széntechnológiák, vegyipari hasznosítás, elgázosítás) a szénvagyon kitermelése és értékesítése érdekében. A legígéretesebb eljárások adaptálását/fejlesztését rangos stratégiai és szakmai partnerek bevonásával kívánjuk megoldani, illetve a megoldások megvalósítását szakmai tapasztalatunkkal tanácsadóként támogatni.