ENERGIAGAZDASÁG

Ha áram van, minden van – így szól a reklám. Tény hogy áram nélkül ma már elképzelhetetlen az életünk. Teljesen természetesnek tekintjük, hogy rendelkezésünkre áll az elektromos áram ugyanúgy, mint az üzemanyag.

Az Európai Unió energiafogyasztása folyamatosan növekszik. Az Unió energiaellátásában továbbra is meghatározóak a fosszilis energiahordozók. Az EU egyetlen hagyományos energiahordozó tekintetében sem képes saját forrásból kielégíteni szükségleteit, így eltérő mértékben ugyan, de behozatalra szorul.

Jó szerencsét! – köszöntik egymást a bányászok Magyarországon 1893 óta. A bányászat egyike a fontos hazai ipari tevékenységeknek. A bányászati termékek továbbra is nélkülözhetetlenek a társadalom számára a villamosenergia-előállítástól az építőiparon át az útépítésig. A bányászat esetében a szűken vett gazdaságosságon túlmenően figyelembe kell venni azokat a szempontokat is, hogy a bányászati tevékenység különböző adók és járulékok révén hozzájárul az ország költségvetéséhez, javítja a külkereskedelmi mérleget, értékesíthető terméket állít elő, munkahelyet biztosít a régóta foglalkoztatási nehézségekkel küzdő térségekben és nem utolsó sorban növeli az ország ellátásbiztonságát. (Forrás: Hazai ásványi nyersanyagaink hasznosítási lehetőségei – Összefoglaló tanulmány, 2014. március 5. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület)

A hazai, stabilan rendelkezésre álló szénvagyon anyagában való vagy energiaipari felhasználása kevésbé kockázatos, mint a különféle előre nem látható tényezők miatt kiszámíthatatlanul rendelkezésre álló import nyersanyagok és energiahordozók, mint pl. a földgáz.

A szénbányászatot csak akkor érdemes újraindítani, ha megfelelő gazdaságos és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hasznosítás megvalósítható.