CALAMITES MÉRNÖKI, ÜZLETI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

CALAMITES MÉRNÖKI, ÜZLETI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

A Calamites Kft-t eredetileg bányász munkatársaink alapították 1995-ben, mérnökirodaként.

Cégünk alapításkori főtevékenysége a szénbányászat és a szénértékesítés volt, melyet a bérbe vett Szászvár-i bánya üzemeltetése során végzett. Rövid időre brikettgyárat is béreltünk és működtetünk, de a széntüzelésű erőmű tüzelőanyag váltásával – a többi bányával együtt – a szászvári is bezárásra került. Ezt követően vállalkozásunkban a mérnöki tevékenység lett a fő profil.

Jól prosperáló cégünk bevételeinek egy részét a szénbányászati jogosítványok megszerzésére és fenntartására fordította, melyet a mai napig birtokolunk. Jelenlegi főbb tevékenységi körünk a bányászati és energetikai kutatás, fejlesztés, tervezés és szervezés. Esetenként külső szakértőt is bevonunk az egyes szakmai projektekbe. Cégünk a szakmai minősítést igénylő munkák miatt a Det Norske Veritas által kibocsátott ISO 9001:2008 minősítést is megkapta.

 

Legkiemelkedőbb munkáink egyike volt a Paksi Atomerőmű részére Bátaapátiban készülő kis- és közepes radioaktivitású hulladéktároló földtani kutatásában való közvetlen részvétel. A projektben a bányászati előtervek teljes körű elkészítése, valamint a külszíni létesítmények terveinek az elkészítése és hatósági engedélyeztetése szerepelt.

Cégünk jelentős szakmai ismeretekkel, kiterjedt hazai illetve nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkezik. Folyamatosan konzultálunk és szükség esetén együttműködünk a bányászat (bányaszervezés, üzemeltetés) és energetika magyarországi szereplőivel, valamint számos vezető európai céggel és mérnökirodával. Munkánkat elismert hazai és külföldi szakértők kiterjedt hálózata segíti. Kiváló, szakmai alapokon nyugvó viszonyrendszert építettünk ki honi és külföldi egyetemekkel. A korábbi együttműködés területét az idők során jelentősen bővítettük. Kiemelten foglalkozunk a CO2 leválasztására és alapanyagként való hasznosítására való megoldások figyelésével, valamint a meddőanyagok hőtároló vagy építőanyagként való hasznosításával. A korábbinál nagyobb figyelmet fordítunk a kritikus elemek és a ritka földfémek kinyerhetőségének vizsgálatával, miután ezek ára a világpiacon többszörösére emelkedett.

Vállalkozásunk, a Calamites Kft. jelentős szénvagyonok bányászati jogát, elméleti kitermelés lehetőségét birtokolja. Nagymányok közigazgatási területén bányatelekhez jutottunk „Nagymányok- I. szén” védnévvel, és „Máza-Dél-Váralja-Dél” védnevű szénkutatási jogot kaptunk, a közel 450 millió tonna földtani vagyon újrahasznosíthatósága érdekében. A körkörös gazdaság elméletének konzekvens alkalmazása lehetővé teszi a legszigorúbb emissziós és hulladékgazdálkodási normák betartását, de egyúttal ez biztosítja a gazdaságos működés lehetőségét.

A Máza-Dél-Váralja Dél területre jóváhagyott geológiai zárójelentés készült. A jelentés tartalmával a munkába bevont GEOS Freiberg/Németország jóváhagyólag egyetértett. Cégünk hisz abban, hogy a korábban leértékelődött hazai szén ásványvagyon ismételten az ipar figyelmének fókuszába kerülhet. A nem gazdaságos erőműi égetés helyett a korszerű szénfeldolgozási technológia bevezetését szorgalmazzuk, amely adaptációjával jelentős fellendülés veheti kezdetét.

Cégünk többek között tagja és aktív közreműködője a Mecseki Bányászati Klaszternek és a Magyar Bányászati Szövetségnek. 

„A szenet nem lehet betiltani!”

(Oláh György előadása, 2009. október 13., MTA)

Dr. Kalmár István vagyok, okleveles energetikai mérnök, okleveles közgazdász, a Calamites Kft. ügyvezető igazgatója. A Calamites Kft-t 2006 – ban ismertem meg, és 2007 óta folytatom ott tevékenységemet. Az ezt megelőző több évtizedes pályafutásom döntő részét az energiaipari nagylétesítmények határozták meg magyar szellemi és gyártási háttér külföldi adaptálásával.  Mindig is elkötelezett híve voltam a legkorszerűbb technológiák felkutatásának, majd gyakorlati alkalmazásának. A hazai szénvagyon olyan érték, amelyet a rendszerváltás következtében hazánkban is méltatlanul mellőztek. Ez a mellőzés világszerte főleg abból fakadt, hogy a szenet a korábbi alkalmazási technológiából adódó hátrányokkal azonosították.  Ugyanakkor az elmúlt időszak világpiaci tendenciái azt mutatják, hogy a szénvagyon kiaknázása és modern hasznosítása olyan kihívás, amely megalapozhatja egy erős és sikeres vállalkozás hosszú távú eredményességét.

Ezért legújabb küldetésemül az úgynevezett „tiszta széntechnológia” fejlesztését és az általa megteremthető gazdasági, ásványipari, nemzetgazdasági, foglalkoztatáspolitikai előnyök kiaknázását tűztem ki célomul. A cég stratégiájának megfelelően a CO2 leválasztásával és hasznosításával a kritikus elemek kinyerésével és a meddőnek tekintett anyagoknak az értékteremtő láncba való bevonásával is kiemelten foglalkozom. A tiszta széntechnológiák illeszkednek a hidrogén stratégiába, külön figyelemmel kísérem a metanolnak, mint a legkézenfekvőbb hidrogénhordozónak az előállítási és hasznosítási módjait.

Külföldi és hazai egyetemek tudósaival karöltve szeretném a hazai ipari életben használni azt a módszert illetve módszereket, amely a világ számos pontján már bizonyított. Szeretném, ha a világban létező módszerek hazai alkalmazhatóságán/adaptálhatóságán túlmenően, a szénbányászat és szénalkalmazás értékláncának teljes áttekintése és újraértelmezése is megtörténne a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjai figyelembe vétele mellett.

Olyan elkötelezett partnerek bevonását tűztem ki célul, akik képesek felismerni a magyarországi tiszta széntechnológia programban való részvételből képezhető financiális, presztízs és gazdaságpolitikai előnyök várhatóan hatalmas eszmei, valamint nagyon is kézzelfogható hozadékát. Akik folyamatosan keresik azokat az exkluzív projekteket, amelyek révén nemcsak rövid, de hosszú távon is jelentős versenyelőnyre tehetnek szert versenytársaikkal szemben.

Tisztelt leendő Partnerünk! Amennyiben a program iránt érdeklődést keltettem Önben, kérjük, vegye fel cégemmel a kapcsolatot, hogy elképzelésünkről, minden részletre kiterjedően tájékoztathassuk. Bízunk benne, hogy ez a kivételes lehetőség olyan perspektívát mutat Önnek, amelyben közösen munkálkodva példátlan, közös gazdasági sikert teremthetünk.

SZOLGÁLTATÁSOK

Energiagazdaság

Tiszta széntechnológia

Jövőbeni fejlesztések

GALÉRIA

KAPCSOLAT

Tisztelt leendő Partnerünk!

 

Amennyiben a programunk iránt érdeklődést keltettünk Önben, kérjük, adja meg elérhetőségét, hogy munkatársunk felvehesse Önnel a kapcsolatot. Köszönjük!

 

E-mail címünk: calamites@calamites.hu