A szénhasznosítás említésekor, mindenki a korábbi rossz hatásfokú és környezetszennyező égetési alkalmazásokra gondol. A tiszta széntechnológiák és az összes anyag komplex és zárt rendszerben való hasznosítása a megújuló energiák és a hulladékáramok együttes kezelése egy teljesen más, a környezetet nem terhelő technológiai láncok sorozatát jelentik. A teljes lánc kidolgozása, az egyes elemek azonosítása és beillesztése azonban idő és pénzigényes és nem részesül a szükséges anyagi és erkölcsi támogatásban a jelenlegi Európai és Észak-Amerikai elképzelésekben, mivel a szén és a károsnak tartott széndioxid szavakat szinonimaként használja a világ.

Az alább bemutatott példák jelentősége az, hogy a komplex hasznosítás egyes elemei mégis megvalósíthatóak.

A legutolsó kísérlet 2021 novemberében a kínai szénkutató központ által elvégzett gázosítási próba, amely ugyanazzal a Pécs-vasasi szénmintával került elvégzésre. mint ami a GFZ Potsdam által vezetett projektben is a fizikai vizsgálatok tárgya volt.

Calamites Kft., aktivitásának köszönhetően jött létre a GFZ Potsdam által vezetett az EU RFCS által finanszírozott 3 millió Eurós kutatási program az Odysseus , ami 2019 és 2022 között a kedvezőtlen adottságú szénmezők bányászati és a szén vegyipari komplex hasznosítását vizsgálja Máza Dél (Baranya) és Kardia Görögország példáján (A programot irányító GFZ-en kívül a DMT Essen ( piacvezető bányatervező cég) az IEC Freiberg , a GIG Katowicze, a Leeds-i egyetem, a görög CERTH kutatóintézet és a PPC Kardia bányája mellett Magyarországról a Calamites Kft mellett a Pécsi Egyetem is részt vesz.
A konzorcium munkája ütemesen halad és rendszeres konferenciákon egyeztetjük a tapasztalatokat.
A program vizsgálja a különböző bányászati opciókat és a szén anyagában való hasznosításának lehetőségeit. A közös kutatás jelenlegi közbenső megállapítása szerint a föld alatti elgázosítás megvalósítása nem lehetséges egyszerű módon, és a szén elgázosítása a szállóporos technológiával lehetséges valósíznűleg. A metanol jelenlegi árszintje mellett gazdaságosnak tűnik a feldolgozás, de a hosszú távú sikerhez szükséges lesz a CO2 nyersanyagként való hasznosítása és meg kell vizsgálni a kritikus elemek és ritka földfémek kivonásának lehetőségét, hogy ez is hozzá tudna-e járulni a nyereséghez. Mivel ez az eredeti programban nem szerepel, ezért erről csak korlátozott megállapítások várhatóak ezen programon belül.
Egyéb projektekben azonban ez a lehetőség, valamint a meddőanyag hőtárolóként és építőanyagként való hasznosítása kidolgozásra kerülhet.
A legutolsó konzorciumi megbeszélésre 2021 novemberében a virtuálisan került sor- A program befejezésére és a tapasztalatok összegzése 2022 májusában várható.

A Nemzeti fejlesztési Minisztérium 250 millió Forintos finanszírozásával az MBFSZ 2017-2018-ban
elkészítette a hazai szénvagyon és hasznosítási lehetőségei 280 oldalas könyvet
ami a hazai szénmezők áttekintésén túl az ismert tiszta széntechnológiákat is bemutatja a hazai ismeretek alapján
a könyv teljes terjedelemben letölthető az MBFSZ honlapján az alábbi linkről

MBFSZ honlapról.
https://mbfsz.gov.hu/sites/default/files/file/2018/06/07/a_hazai_szenvagyon_es_hasznositasi_lehetosegei.pdf